]> 001462 NA00001462 1 mediateca 8 Id Record: NA00001462 creata il 20051206 da mediateca. Biblioteca: Mediateca regionale toscana as <b><a href="mod_elenco.php?t1="></a><\b> Cahiers du cinéma : revue du cinéma et du télécinéma N. 1(avr. 1951)- Paris<a href="mod_elenco.php?t1=NAEDAF002305"> : Editions de l'Etoile</a>, 1951- Editions de l'Etoile Paris 1951- Ill. ; 28 cm. Periodicitŕ: mensile. - Il sottotitolo varia. Lacune: 1951; 1953; 1962-1963; 1978-1980; 1982-1983; 1985; 1988; 1990; 2014; 2017. ISSN 0008-011X <a href="mod_elenco.php?t1="></a>. Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 21209 (2021) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 21208 (2022) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 20811 (2020) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 20465 (2019) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 20144 (2018) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1457 (1963) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1463 (1982) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1705 (1986) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1458 (1977) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1464 (1983) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1465 (1984) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1462 (1981) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1459 (1978) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1460 (1979) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 1461 (1980) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 4434 (1973) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 4435 (1974) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 19963 (2017) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 2403 (1987) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 2753 (1988) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 3456 (1990) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 4485 (1992) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6361 (1994) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6362 (1995) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6363 (1993) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6364 (1996) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6616 (1997) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 6865 (1998) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 7406 (1999) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 7682 (2000) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 8355 (2001) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 16709 (1967) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 16710 (1971) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 9705 (2003) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 16917 (2008) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 17590 (2010) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 18102 (2011) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 14873 (2006) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 15360 (2007) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 17254 (2009) - <b>SERIE</b> biblioteca Mediateca Regionale Toscana, <b>INV.:</b> 18236 (2012) - <b>SERIE</b> biblioteca
 
Id Record: NA00001462 creata il 20051206 da mediateca. Biblioteca: Mediateca regionale toscana
 
copertina
Cahiers du cinéma : revue du cinéma et du télécinéma
N. 1(avr. 1951)-
Paris : Editions de l'Etoile, 1951-
Ill. ; 28 cm.
Periodicitŕ: mensile. - Il sottotitolo varia.
ISSN 0008-011X
Lacune: 1951; 1953; 1962-1963; 1978-1980; 1982-1983; 1985; 1988; 1990; 2014; 2017.